Kontaktinfo.

Torun Gran Elgesem

Steinbruddveien 15,

3173 Vear.

Nettadr.: www.torun-hobbystrikk.com

Bruk gjerne E-mail: torunelgesem@gmail.com

Sms: 95215985